Stahujete zdarma autorsky chráněný obsah z internetu? A máte pocit, že neděláte nic špatného a nikdo na Vás nemůže přijít? Potom prosím věnujte pozornost tomuto článku.

Jako poskytovatel připojení k internetu, jsme byli v poslední době opět upozorněni, zástupci produkčních společností chránící autorská práva, že ze strany některých našich klientů dochází k nelegálnímu sdílení autorsky chráněného obsahu.

Povinností všech poskytovatelů připojení k internetu je poskytnout maximální součinnost při odhalování pachatele podezřelého z trestné činnosti. To je možné pouze na základě výzvy ze strany policie ČR za účelem podání vysvětlení popř. poskytnutí souvisejících informací.

Důležité je vědět, že odpovědnost za použití internetové přípojky neleží na poskytovateli připojení, ale výhradně na zákazníkovi a zákazník zodpovídá za to, k jakým účelů ji využívá.

Dovolujeme si Vás proto důrazně upozornit, že pokud obdržíme požadavek ze strany police ČR, jsem povinni provést identifikaci internetové přípojky, která je tímto způsobem využívána a následně i osoby, která si uvedenou službu objednala.

Je na každém z našich klientů, aby zvážil případná rizika své činnosti na internetu, která není tak anonymní, jak se na první pohled může zdát.

Děkujeme za pochopení