Před 25 lety, dne 5. února roku 1996, byla založena firma ONYX engineering, spol. s r.o. Z původně malé společnosti vyrostla během tohoto období ve významného poskytovatele datových služeb a vzdělávací centrum se širokou nabídkou školení.

Firma ONYX engineering se ihned od svého založení intenzivně zaměřovala na technologie spojené s přenosem dat v rozlehlých sítích (WAN). Tato orientace se ukázala jako velká výhoda při masivním nárůstu požadavků na využívání Internetu.
Již v roce 1996 jsme vybudovali jeden z největších internetových uzlů na Olomoucku. Technologické a znalostní zázemí naší firmy bylo natolik přesvědčivé, že jsme se v roce 1996 stali správcem internetového uzlu společnosti CESNET a společnost se tak stala prvním komerčním poskytovatelem internetu v Olomouci. V dalších letech se postupně datová síť rozrůstala až do současné podoby.

V roce 2000 společnost vstoupila na trh s nabídkou školení. Nejprve s kurzy zaměřenými na oblast informačních technologií (IT), poté následovaly další typy kurzů. V součastné době pořádáme školení v rozmanitém spektru technických a humanitních oborů pro širokou škálu uživatelů.

Našim cílem je i nadále poskytovat našim klientů spolehlivé a kvalitní služby. Uplynulých 25 let potvrzuje, že tento cíl byl správný a věříme, že nám poskytne pevný základ pro další růst v následujících letech.