S uvedenými tarify lze využívat aplikace - YouTube, Stream, Playstation, Skype, přístup k internetu a k emailovým službám. Zajišťujeme připojení k internetu pro jednotlivce a domácnosti prostřednictvím mikrovnné technologie nebo přes optická vlákna.

S INTERNETEM OD NÁS ZÍSKÁTE:

  • aktivaci od 1 Kč a bez žádný skrytých poplatků.
  • vysokorychlostní tarify pro využití všech možností, které internet nabízí.
  • vysokou spolehlivost služeb díky používání kvalitních produktů.
  • širokou dostupnost služeb - mapa sítě ONYX engineering

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Pro usnadnění výběru vhodného tarifu doporučujeme tři nejoblíbenější tarify pro bezdrátové připojení k internetu:

Nejoblíbenější tarify pro bezdrátové připojení do internetu (WI-FI)
BEZDRÁTOVÉ LINKY
NÁZEV MAX BEŽNĚ MIN CENA
COOL 10 Mbit/2 Mbit
6 Mbit/1,2 Mbit
3 Mbit/0,6 Mbit
299,- Kč
SPEED
15 Mbit/2 Mbit
9 Mbit/1,2 Mbit
4,5 Mbit/0,6 Mbit
360,- Kč
EXTRA 20 Mbit/4 Mbit 12 Mbit/2,4 Mbit 6 Mbit/1,2 Mbit
399,- Kč
* Služby jsou agregované.

Nejoblíbenější instalační balíček pro bezdrátové připojení (WI-FI)
název instalačního balíčku cena bez DPH cena s DPH
Instalační balíček STANDARD 5 GHz (dotovaná cena) 275,- Kč 333,- Kč

Kompletní přehled tarifů pro bezdrátové připojení k internetu naleznete v ceníku bezdrátových tarifů.

JAK SLUŽBU OBJEDNAT?

Pro domluvu na termínu zřízení zavolejte prosím na zákaznickou linku 844 114 814 nebo vyplňte formulář.

OBJEDNAT WIFI INTERNET

Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením sítě, koncovým zařízením nebo wifi připojením prostřednictvím bezdrátového routeru, nebo souběžným využíváním jiné služby elektronických komunikací, popř. obsah cílového požadavku uživatele. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.

Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo odesílání (upload) dat. Běžná rychlost je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládaní dat, má účastník právo službu reklamovat.

DOPAD STANOVENÝCH RYCHLOSTÍ INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ NA MOŽNOST JEJICH UŽÍVÁNÍ

Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kavality služby (rychlosti připojení) probíhá na L4 vrstvě.

V souladu s čl. 3 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, nakládáme při poskytování služebpřístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení.

Vyhrazujeme si nicméně v souladu s výše uvedeným článkem právo provádět taková řízení provozu, která jsou nutná k zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncovým uživatelům či zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjímečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.

Rovněž si vyhrazujeme právo omezit službu internetu z důvodu optimalizace služeb VoIP a Televize, nikoliv však pod smluvní minimální rychlost.

Odchylky v rychlostech mají na služby používané uživatelem možný dopad dle následující tabulky:

Rychlost připojení Slouží obvykle pro tyto druhy obsahu, aplikací a služeb
700-1000 Mbit/s všechno z nižších tarifů vysoce interaktivní aplikace a komunikace, webový server
300-700 Mbit/s všechno z nižších tarifů a cloudová řešení na profesionální úrovni
100-300 Mbit všechno z nižších tarifů a videokonference s více uživateli v ultra HD kvalitě, přenos velkých souborů, přenos z bezpečnostních kamer v ultra HD kvalitě
50-100 Mbit všechno z nižších tarifů a video streaming a IPTV v ultra HD kvalitě , hry ve vysokém rozlišení a reálném čase
20-50 Mbit všechno z nižších tarifů a vysoký uživatelský komfort bez prodlev i využití vícezařízení, zálohování v reálném čase
10-30 Mbit prohlížení webových stránek, e-mailové služby, chat (např. WhatsApp, Facebook Messenger), přenos hlasu (např. VoIP, Skype), streaming hudby, sociální sítě (např. Facebook, Twitter), videohovory (Skype), přenos z bezpečnostních kamer v HD kvalitě, přenos velkých souborů, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše a účast na videokonferencích (práce na dálku), distribuce software, video streaming a IPTV v HD kvalitě, zálohování v reálném čase, cloudová řešení, webový server pro menší stránky