Služby pro připojení k Internetu pro domácnosti a jednotlivce.

Ceník služeb

(platný od 1.7. 2014, ceny uvedeny v Kč)
Tarify pro optické připojení do Internetu (FTTB)
OPTICKÉ LINKY
NÁZEV
MAX
BĚŽNĚ
MIN CENA
A-H FIBER 5
5 Mbit/5Mbit
3 Mbit/3Mbit
1,5 Mbit/1,5Mbit 266,-
A-H FIBER 25 25 Mbit/25 Mbit 15 Mbit/15 Mbit 7,5 Mbit/7,5 Mbit 363,-
A-H FIBER 50 50 Mbit/50 Mibt 30 Mbit/30 Mibt 15 Mbit/15 Mibt 460,-
A-H FIBER 75 75 Mbit/75 Mbit 45 Mbit/45 Mbit 22,5 Mbit/22,5 Mbit 557,-
A-H FIBER 100 100 Mbit/100 Mbit 60 Mbit/60 Mbit 30 Mbit/30 Mbit 955,-
Služby jsou dostupné v lokalitách: Nešverova, Foerstrova, I.P. Pavlova a v developerském projektu Holandská čtvrť.

Instalační poplatky - optické připojení (FTTB)
Aktivace služby (zprovoznění služby, smlouva na dobu neurčitou) 999,-
Aktivace služby (dotovaná cena, závazek na 24 měsíců) 1,-Ostatní poplatky
Zaslání faktury e-mailem 0,-/ks
Zaslání faktury poštou 36,-/ks
Znovupřipojení odpojeného neplatiče 605,-/ks
Přidělení a pronájem veřejné IP adresy (měsíčně) 121,-/ks
První změna smlouvy v kalendářním roce 0,-/ks
Druhá a další změna smlouvy 363,-
Změna faktury na žádost zákazníka 363,-
Marný výjezd technika na měření 950,-Práce a cestovné
Práce technika 484,-/hod.
Cestovné Olomouc 85,-/ks
Cestovné mimo Olomouc
12,-/kmBonusy a slevy
Při předplatném na 12 měsíců - sleva 10%
Sleva pro ZTP 20%


Mapa sítě

Všeobecné obchodní podmínky

Co získáte:

  • Zřízení od 1 Kč
  • Vysokorychlostní tarify
  • Spolehlivost
  • Dostupnost
  • Pevné, předem zvolené náklady
  • Garantovaná rychlost připojení

Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením sítě, koncovým zařízením nebo wifi připojením prostřednictvím bezdrátového routeru, nebo souběžným využíváním jiné služby elektronických komunikací, popř. obsah cílového požadavku uživatele. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.

Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo odesílání (upload) dat. Běžná rychlost je dostupná v 95% času během jednoho kalendářního dne.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládaní dat, má účastník právo službu reklamovat.

DOPAD STANOVENÝCH RYCHLOSTÍ INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ NA MOŽNOST JEJICH UŽÍVÁNÍ

Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kavality služby (rychlosti připojení) probíhá na L4 vrstvě.

V souladu s čl. 3 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, nakládáme při poskytování služebpřístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení.

Vyhrazujeme si nicméně v souladu s výše uvedeným článkem právo provádět taková řízení provozu, která jsou nutná k zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncovým uživatelům či zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjímečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.

Rovněž si vyhrazujeme právo omezit službu internetu z důvodu optimalizace služeb VoIP a Televize, nikoliv však pod smluvní minimální rychlost.

Odchylky v rychlostech mají na služby používané uživatelem možný dopad dle následující tabulky:

Rychlost připojení Slouží obvykle pro tyto druhy obsahu, aplikací a služeb
700-1000 Mbit/s všechno z nižších tarifů vysoce interaktivní aplikace a komunikace, webový server
300-700 Mbit/s všechno z nižších tarifů a cloudová řešení na profesionální úrovni
100-300 Mbit všechno z nižších tarifů a videokonference s více uživateli v ultra HD kvalitě, přenos velkých souborů, přenos z bezpečnostních kamer v ultra HD kvalitě
50-100 Mbit všechno z nižších tarifů a video streaming a IPTV v ultra HD kvalitě , hry ve vysokém rozlišení a reálném čase
20-50 Mbit všechno z nižších tarifů a vysoký uživatelský komfort bez prodlev i využití vícezařízení, zálohování v reálném čase
10-30 Mbit prohlížení webových stránek, e-mailové služby, chat (např. WhatsApp, Facebook Messenger), přenos hlasu (např. VoIP, Skype), streaming hudby, sociální sítě (např. Facebook, Twitter), videohovory (Skype), přenos z bezpečnostních kamer v HD kvalitě, přenos velkých souborů, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše a účast na videokonferencích (práce na dálku), distribuce software, video streaming a IPTV v HD kvalitě, zálohování v reálném čase, cloudová řešení, webový server pro menší stránky